Medale szkolne czyli ciekawa forma wyróżnienia naszego dziecka

medale szkolne

Medale szkolne są niezwykle ciekawą formą, jeśli chodzi o przyznanie nagrody naszemu dziecku. Musimy jednak wiedzieć, za co medale szkolne mogą być przyznawane. Nieprawdą jest bowiem stwierdzenie, że medale szkolne przyznawane są tylko i wyłącznie za osiągnięcia sportowe. Kiedy zatem jeszcze nasze dziecko może otrzymać medal szkolny?

Medale szkolne za wybitne osiągnięcia w nauce

Jedną z najczęściej przyznawanych nagród za wybitne osiągnięcia w nauce, są dyplomy. Zaraz po dyplomach, drugą formą nagrodzenia naszego dziecka przez nauczycieli i dyrekcję szkoły, są medale szkolne. Nasze dziecko może taki medal otrzymać np. Za najwyższą średnią ocen, za wzorowe zachowanie lub inne, naukowe osiągnięcia. Niezależnie od wszystkiego, medale szkolne są dla naszego dziecka dużą nagrodą. To jednak nadal nie wszystkie sytuacje, w których medale szkolne są przyznawane.

Medale szkolne przyznane na zakończenie edukacji? Tak!

Bardzo często, szczególnie w przypadku dzieci w wieku wczesnoszkolnym, medale szkolne są przyznawane na sam koniec roku szkolnego – np. Wtedy, kiedy nasze dziecko kończy naukę w klasach 1-3 i zaczyna w klasie 4-8. Taki medal szkolny z pewnością stanowi zwieńczenie pewnego etapu. Będzie on też na pewno wyjątkową pamiątką – zarówno dla nas, jako rodziców, jak również dla naszej pociechy. Spoglądając na to wyróżnienie po latach, nasze dziecko bez trudu wróci do wspomnienia tego wspaniałego dnia, kiedy otrzymało taki medal.